Paasochtend

Vroege Viering op Paasochtend
31 maart 2024, Nieuwland

07:00 voor de kerk

  • Wij verzamelen en lopen naar het vuur.
  • Gebed
  • Lezing: Psalm 40
  • Luisteren naar “Opgestaan” van Sela
  • Wij steken een lantaarn aan en nemen deze mee naar de kerk.

07:30 in de kerk
De kerk is donker
Het licht wordt binnengedragen en op de tafel neergezet, de gemeente verzamelt zich in een
halve cirkel rond de tafel.

Zingen: Rond het licht dat leven doet (NLB 287)

Ontsteken van de paaskaarsen:

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij
scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde
hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

De kaars op de avondmaalstafel wordt ontstoken

(voorganger) Licht van Christus
(allen) Heer, wij danken U

De eerste Paaskaars wordt ontstoken

(voorganger) Licht van Christus
(allen) Heer, wij danken U

De tweede Paaskaars wordt ontstoken

(voorganger) Licht van Christus
(allen) Heer, wij danken U.

Gebed

Doopherdenking:

Bemoediging

Water wordt in het doopfont gegoten.

Doopgebed:
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Laten wij danken de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Vervolg Doopgebed

Geloofsbelijdenis

Zingen: In U zijn wij begrepen (NLB 351)

Onder het orgelspel kan ieder die wil naar het doopfont komen, het voorhoofd met water uit
het doopfont aanraken en een zegen ontvangen.

Een nieuw licht is opgegaan.
Licht waar eerst duisternis was,
Leven waar eerder de dood is geweest.
Samen met elkaar, de kerk en de hele schepping willen wij God hiervoor danken.

Als eerste groet op deze nieuwe morgen mogen wij elkaar toespreken:
Christus is opgestaan.
De Heer is waarlijk verrezen
Halleluja
Amen.

Wij brengen elkaar de vredegroet en maken daarna de kerk gereed voor het Paasontbijt.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.