Paasgroeten

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Dubbele Nederlandse kaarten

De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam.

Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

Op de onderste kaart plakt u een postzegel. De gedetineerde kan deze kaart dan zelf naar iemand sturen. Dit betekent veel voor hen. Dit is een foto, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen sturen. Justitiepredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

De kaarten worden uitgedeeld op 13 februari in Ritthem en op 20 februari in Nieuwland.

Er zal op 27 februari en 6 maart een doos achterin de kerk staan waar u de geschreven kaarten in kunt doen.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Diaconie Nieuwland

Reacties plaatsen is niet mogelijk.