Overdenking: smachten

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Psalm 84 vers 2

In de toren van de kerk in Ritthem huizen uilen. Kerkuilen om precies te zijn. Die kunnen daar ook dit jaar nestelen en samenscholen.
Zij wel, wij niet.

In gesprekken blijkt dat veel mensen de kerkgang erg missen. De deur zit op slot (gewoon Nederlands voor lockdown). Dat betekent:
Dat de kerkdiensten in de Stille Week vervielen;

Dat we met Pasen in de kerk niet samen konden zeggen: ,,De Heer is waarlijk opgestaan!”.

Dat we Pinksteren evenmin als gemeente kunnen vieren.
Gelukkig kunnen we wel met elkaar verbonden zijn door de diensten die onze predikant via Youtube opneemt, wat een heel karwei is, maar niet iedereen heeft internet.

e weet pas wat je mist, wanneer het er niet meer is. Zo vergaat het de maker van Psalm 84. Hij verlangt intens naar God en de eredienst.
Ook wij zien uit naar de dag dat de we kunnen beamen wat staat in Psalm 122:   Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER’.
We bidden om het einde van deze beproeving en doen dat in het geloof van wat wordt uitgezongen in  vers 10 van Psalm 68 (berijming 1773)

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

WPS

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.