Over ons

Visie

Bekrachtigd door het geloof van de Kerk, willen we als Protestantse Gemeente van Ritthem en Protestantse Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland, samenwerken waar dat maar kan en goed is, om te bevorderen dat in beide dorpen de christelijke gemeenschap vitaal aanwezig blijft.

Profiel

Sinds 1976 bestaat er een combinatieovereenkomst tussen de Protestantse gemeenten van Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland. Dit is een zakelijke overeenkomst op grond waarvan deze gemeenten gezamenlijk een predikant hebben beroepen.
Gedurende de laatste decennia is het aantal meelevende gemeenteleden afgenomen. Bovendien treedt er een voortgaande vergrijzing op. Dit alles heeft invloed op het functioneren van de gemeente, zowel financieel als qua menskracht.
In 2009 is de vraag gerezen of deze beweging ten positieve zou kunnen keren door meer samenwerking tussen de gemeenten of samenvoeging van de beide gemeenten. In een anderhalf jaar durend bezinningsproces hebben kerkenraden en gemeenten zich een beeld gevormd van de eigenheid van de gemeenten en de wenselijkheid, mogelijkheden en onmogelijkheden van meer samenwerking, dan wel van samenvoeging.
Beide kerkenraden zijn in dit bezinningsproces tot het besluit gekomen om de gemeenten niet samen te voegen tot één gemeente maar – vanuit de zelfstandige plaatselijke gemeente – zoveel mogelijk samen te werken. In dit besluit hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

  • Samenvoeging vraagt veel organisatorische inzet terwijl het financieel en qua menskracht niets oplevert.
  • Inzetten op optimale samenwerking kan voor beide gemeenten een stimulans zijn om efficiënter te werken en bovendien bepaalt het ons bij een verdergaande bewustwording van eigen identiteit en roeping.

Via een stappenplan, ons aangereikt door de gemeenteadviseur die het hele proces van bezinning begeleidde, is het samenwerkingsplan ontstaan.

Het doel van dit samenwerkingsplan is:

  1. De krachten – dat wil zeggen: de geestelijke en materiële gaven die we als gemeente van Christus hebben ontvangen – te bundelen en in te zetten voor het voortbestaan van de Kerk in beide dorpen.
  2. Samen groeien naar een groter bewustzijn van de identiteit en roeping die we als gemeente van Jezus Christus hebben.
  3. Een realistisch beeld scheppen van de financiële situatie van de gemeenten en de noodzakelijke keuzes die in verband hiermee gemaakt moeten worden.