Oudjaar in Ritthem

Op oudejaarsdag wordt een vesper (avondgebed) uitgezonden vanuit de kerk in Ritthem. Aanvang 19.00 uur.


Opbouw:
Mededeling en ontsteken van de Paaskaars
Zingen – Lied : Lied 32 : 1, 4 en 6
Eerste lezing : Psalm 32
Zingen – Lied : Psalm 121
Tweede lezing: Psalm 121
Meditatie thema: ‘God is het die ons behoedt”
Gebeden
Zingen – Lied : 511. Inleiding: In ons Liedboek vinden we onder nummer 511het lied Door goede machten trouw en stil omgeven. Het is de vertaling van het lied “Von guten Mächten” dat Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) op 28 december 1944 in een brief opnam. De Duitse theoloog schreef het gedicht in de gevangenis voor zijn moeder en voor Maria von Wedemeyer, met wie hij zich vlak voor zijn gevangenneming door de Gestapo had verloofd. Bonhoeffer geeft daarin zijn laatste theologische getuigenis. Hoewel “Von guten Mächten” niet als kerklied is bedoeld, is het later wel door allerlei mensen als kerklied herkénd. En omdat het lied ontstond rond de jaarwisseling en spreekt van het nieuwe jaar dat aanbreekt, is het ook een eindejaarslied geworden en als zodanig opgenomen in het Liedboek. Vooral de situatie waarin Bonhoeffer dichtte, maakt dit lied bijzonder. “Als hij in strofe 5 zegt: “Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht”, dan is dat maar geen vroom cliché. Het is in december 1944 een belijdenis, tegen wat voor ogen is in. En dan het contrast in vers 6: ook al zit ik hier in de eenzaamheid van het diepe zwijgen, laat dan toch elders ter wereld het loflied tot U opstijgen.”

Zegenbede

Reacties plaatsen is niet mogelijk.