Op vakantie in de kerk

Elizabeth de Haan kwam met een origineel vakantie-idee. Het komt erop neer dat mensen een foto (kunnen er ook meer zijn) van de kerk(en) die ze hebben bezocht tijdens de vakantie. De redactie vindt het een goed idee. Hieronder de oogst:

Frauenkirche

Frauenkirche Dresden
Op 23 juli 2018 bezochten wij, Bouke en Elizabeth, het middaggebed in de Frauenkirche in Dresden. Heel indrukwekkend! Deze Lutherse kerk werd na de Wende (1989) herbouwd, gereed in 2005. Tegen het eind van de oorlog was hij volledig in puin geschoten en de puinhoop was 45 jaar blijven liggen. Nu is er elke dag een druk bezocht  middaggebed.

Zonnemaire

Hervormde kerk Zonnemaire
Op zondag 24 juni bezochten wij, Wim en Trudy Staat, de Hervormde kerk van Zonnemaire. We logeerden in Scharendijke, maar omdat de vaste dominee daar niet preekte, zochten we het een paar kilometer verderop. Dat kwam omdat Marjan Riedijk er preekte: een bekende dominee. Zij liep indertijd stage in onze gemeenten. We hadden geen spijt van onze keus. Het was een doopdienst met een hele goede preek en een mooie liturgie!

Oosterkerk Zwolle
De week daarop zaten we in Zwolle. Daar kozen we na enig wikken en wegen voor de Oosterkerk. Daar ging dominee Iemke Epema voor.

Het was een goedbezochte dienst met een mooie preek over Job. Bovendien werd het heilig Avondmaal bediend. We waren die dag op doorreis, maar hadden er zeker geen spijt van dat we de kerkdrempel zijn overgegaan.

IJsselmonde en Dubbeldam

Kerk IJsselmonde

We waren van 10-24 september 2 weken in Rotterdam-IJsselmonde, waar we op het huis van onze zoon en schoondochter Ido en Anneke (en 7 kinderen) , die op Texel vakantie vierden, oppasten. We hebben daar op de zondagen 2 verschillende kerkdiensten bezocht: Adriaen Janszkerk- RotterdamIJsselmonde, waar we (Nol en Margreet) op 12 september j.l. “gekerkt” hebben (met veel lege plekken). Een mooie oude kerk die in 1462 als R.K. parochiekerk ingewijd is en na de reformatie als protestante kerk verder gegaan. Na verschillende calamiteiten is deze kerk in 1923 gerestaureerd. De eerste pastoor was Adriaen Jansz. Na de reformatie ging hij over tot het protestantisme en is daarom op 30 mei 1570 gewurgd, opgehangen en verbrand!! Nu dus nog steeds een protestante kerk onder de PKN-vlag!

Kerk Dubbeldam

Kerkgebouw: “De Rank” in wijkgemeente Dubbeldam-Dordrecht, waar we op 19 sept.j.l. naar de kerk zijn geweest: een volle levendige kerk, waar onze oud-predikant Peter Barmentlo “staat” en die zondag ook voorging. Een boeiende dienst met thema: “Het moet gezegd worden” .Na de dienst natuurlijk een plezierige uitwisseling met Peter en Maria.
Nol en Margreet Tasma

Openlucht-oecumene 
Op zondag 16 september waren wij, Bouke en Elizabeth de Haan, in Lemele (Overijssel) in een openluchtdienst voor 3 kerken samen, Protestants en Katholiek. Vredeszondag werd samen gevierd op het terrein van een camping. Met de muziekvereniging – dat klonk als een klok. Rechts op de foto de “preekstoel” van pallets. De foto is voor de dienst genomen, later waren de stoelen bezet. Het was een leuke ervaring om daar te gast te zijn.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.