Onderhoud

Toekenning subsidie onderhoud kerkgebouw Ritthem

Aan het begin van dit jaar is er subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor onderhoud aan ons kerkgebouw. In samenwerking met een technisch adviseur van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Nederland is een onderhoudsplan opgesteld voor de komende zes jaar. Dit onderhoud bestaat globaal uit schilderwerk van dakgoten, kozijnen oude consistorie, dakkapelletjes op kerk dak, vervangen loodstroken, herstel kapotte leien, reparatie metselwerk, voegwerk enz. De kosten van deze werkzaamheden zijn begroot op ongeveer 40 duizend euro. Hiervan is 60% subsidiabel, zodat er voor onze gemeente een bedrag van 16 duizend euro resteert voor deze zes jaar. Fijn dat er weer subsidie is toegekend. Regelmatig onderhoud is van belang voor het in goede staat houden van het gebouw.

Peter Osté

Reacties plaatsen is niet mogelijk.