Oecumenische dienst

Hierbij enkele foto’s van de oecumenische dienst van 21 januari 218 in de Oud Katholieke Sint Austinuskerk aan de Zuidsingel in Middelburg.  Voorgangers waren dominee Bouke de Haan en pastor Remco Robinson.

De orde was als volgt: Votum en groet., Schuldbelijdenis, Lied 300A, Schuldvergeving, Gloria Lied 864, Gebed, Lezen: Exodus 15, 1-6 en 20-21, Zingen Psalm: 63, Lezen Romeinen 8, 14-17; Lied 338b; Lezing Marcus 5, 1-8, 13; Zingen lied 339; Preek; Orgelspel; Belijdenis: Lied 340b; Voorbeden OKGB 319; Vredegroet; Collecte; Offertorium-gezang: lied 912; Gebed; Inleidend gebed eucharistie) Heilig [melodie Psalm 118; Gebed des Heren; Lam Gods; Communie, Zingen lied 381, Gebed na communie, Zending en zegen. lied 146c 1,2,5,6.

Klik hier voor beluisteren dienst

Inwijding kerk op 16 april 2016 door bisschop Joris Vercammen

Nog een foto van de inwijding

en tenslotte een opname van het befaamde Duysschot-orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.