Rob van Waarde promoveert

UTRECHT  –  Rob van Waarde*, zoon van onze ouderling Corry en haar man Henk, verdedigt maandag 13 november 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zijn proefschrift ‘Oog in oog. Een missiologische studie naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context’. De promotie vindt plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Rob van Waarde

Eerst even een beetje uitleg over de titel van het proefschrift. Het moeilijke woord ‘exposurebenadering’ betekent dat je jezelf blootstelt, oftewel dat je mensen benadert met ‘gevoel’ en echt voor hen open staat. Die twee dingen zijn heel belangrijk wanneer je probeert om echt in contact te komen met medemensen.
Zo ’n benadering met gevoel is ook nodig bij werk in  achterstandswijken. Denk hierbij aan  kerkelijk werk in inloophuizen, pastoraat voor dak- en thuislozen en werk met immigranten of andere bewoners in achterstandswijken. Het gaat er dus om dat mensen die zulk werk verrichten echt hebben geleerd om open te staan voor hun medemensen.

Groei in eigenwaarde
In het persbericht waarin de promotie van Rob wordt aangekondigd staat daarover verder: ,,We hebben de neiging om te zien, wat we verwachten te zien, maar door de exposurebenadering lukt het om de anderen meer te zien zoals ze zijn. Die benadering blijkt heilzaam voor bewoners: het draagt bij aan hun groei in eigenwaarde. Hoewel zij soms murw waren, kan het verlangen weer worden gewekt dat er toch iets anders voor hen mogelijk is. ,,Dat komt omdat het beeld dat mensen van zichzelf hebben niet zomaar vanuit henzelf ontstaat. Het beeld dat we van onszelf hebben krijgen we in relatie met anderen. We zien onszelf met de ogen waarmee anderen naar ons kijken.”

Positieve blik
Mensen ‘aan de rand van de samenleving’ voelen vaak in de manier waarop ze worden bekeken dat ze niet meetellen. Dat is een voorbeeld van een negatieve blik. Maar er is ook een positieve blik mogelijk. Dat kan zeker het geval zijn door toepassing van de exposurebenadering.  Echt open staan voor iemand anders betekent dat je niet blijft hangen in vooroordelen of (stereotype) verwachtingen van je medemens.
In het persbericht staat daar verder nog over te lezen: ,,Wanneer mensen gezien worden door een beroepskracht die verlangt om hen te zien als de persoon die ze zijn, dan kan hun verlangen gewekt worden. Ze worden als het ware tot leven gewekt. Dat komt niet alleen door de aandacht die zij krijgen. Maar het komt doordat er in de blik van die beroepskracht of vrijwilliger zoiets is als vertrouwen, of hoop, of uithoudingsvermogen, of geloof. In ieder geval iets dat die beroepskracht of vrijwilliger zelf wezenlijk geraakt heeft in haar of zijn leven. Dat zit niet zozeer in woorden, maar het zit vooral in de manier van iemand benaderen: in hoe we de ander zien.”

Omslag proefschrift

Oog in oog
,,Zo’n open manier van anderen zien is wat in de exposurebenadering wordt geoefend. Het is een spiritualiteit. Het voorbeeld laat zien hoe mensen binnen deze werkbenadering vanuit hun inspiratie en geloof op een niet-bedreigende manier bij kunnen dragen aan vernieuwing van de maatschappij.”
,,Exposure is daarom niet alleen van belang binnen pastoraal, missionair en diaconaal werk, maar ook voor professionals in niet-religieuze werksoorten. Bij bewoners én beroepskrachten wordt het verlangen gewekt naar een humaner bestaan. In de manier waarop zij elkaar zien en door elkaar gezien worden, kunnen zij de veranderende kracht ervaren die in de joods-christelijke traditie wordt aangeduid als God. Zo kunnen mensen opnieuw ontdekken dat zij elkaar gegeven zijn: mensen kunnen oog in oog komen te staan.”

*Rob van Waarde (17 maart 1975) groeide op in Nieuw- en Sint Joosland. Hij zat  daar op de Graaf Van Randwijkschool en was ook actief als voetballer bij VV Nieuwland. Na zijn studies theologie werd hij 3 oktober 2010 bevestigd als studentenpastor in Leiden

, , ,

Reacties plaatsen is niet mogelijk.