“Nieuwland zingt” verdwijnt

Het ziet er naar uit dat Nieuwland Zingt in 2017 voor het laatst is gehouden. Dertien jaar lang was de kerk tijdens de zomerfeesten ’s middags het toneel van massale samenzang. Daarbij werd dan ook nog altijd gecollecteerd en bleef er voor de kerk vaak nog een aardig bedrag over.

De samenzang werd op een enkele keer na al die jaren begeleid door onze organist Tim Bouwsma. Hij heeft er steeds serieus werk van gemaakt, waarvoor hartelijk dank. In de beginjaren heeft het mannenkoor van het Leger des Heils meegewerkt. Soms deden we het zonder koor. De laatste twee jaar kregen we medewerking van het gemengd koor van Hervormde gemeente De Levensbron uit Goes, onder leiding van onze dorpsgenoot Rembrandt Minderhoud. Het dak ging er af tijdens die zangbijeenkomsten.

Terwijl ik dit schrijf heb ik nog niet vernomen of de pogingen om het dorpsfeest te reden geslaagd zijn. Daardoor is het te kort dag geworden om voor de vakantie de organisatie nog rond te krijgen voor  Nieuwland Zingt nummer 14. Mocht er alsnog besloten worden om een dorpsfeest te houden, dan zal de kerk wel open zijn, maar dan voor bescheiden activiteiten.
Intussen  vernam ik dat er plannen bestaan om dit jaar een zomerzangavond te houden aan het eind van de vakantie. Mocht dit slagen dan wordt u daarover geïnformeerd via de pers, de website en aankondigingsbiljetten.

Wim Staat

Mannenkoor Leger des Heils

Reacties plaatsen is niet mogelijk.