Moederdag 9 mei


Liturgie Eredienst 09 mei 2021 Dorpskerk, Nieuw- en Sint Joosland. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds Pascal Handschin

VOORBEREIDEN
Intocht
Woord van welkom
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied: Psalm 33: “Kom nu met zang en roer de snaren” (NLB 33, coupletten 1 en 8)
Votum en Groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen: “Wij komen hier ter ere van uw naam” (NLB 274, coupletten 1 en 2)
Gebed van de zondag
Zingen: “Wij zingen samen van uw Gloria” (NLB 274, couplet 3)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de geest bij het openen der schrift.
Lezing I: Jesaja 45, 15-19
Zingen “Zing al wie leeft van Gods Genade” (Psalm 33, couplet 2)
Lezing II: Johannes 15, 9-17
Preek
Orgel

DIENST VAN HET ANTWOORD
Zingen “Dragende, moederlijke God” (NLB 707, alle coupletten)
Dankgebed en voorbeden Stil Gebed Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Liefde, eenmaal uitgesproken” (NLB 791, Coupletten 1, 2, 4 en 6)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.