Misverstand

Sommige leden hebben vragen over de actie Kerkbalans 2021 in Nieuw- en Sint Joosland. Zij missen het gebruikelijke formulier waarop de toezeggingen worden gedaan. De verwarring wort gevoed doordat in de brief wordt gevraagd ‘uw toezegging spoedig gereed’ te maken.

Welnu: er is dit keer geen formulier en er komt door de coronacrisis ook niemand bij u langs. We hopen natuurlijk dat u ook dit jaar de kerk wilt steunen via het nummer NL41RABO 0373 706367 t.n.v. Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

College van Kerkrentmeesters

Reacties plaatsen is niet mogelijk.