Medewerkers

Binnen een kerkelijke gemeente zijn er vele medewerkers. Vrijwilligers zijn het hart van de kerk.

Zo zijn een aantal mensen als contactpersoon actief. Naast het pastorale werk dat predikant en ouderlingen verzorgen doen ook deze mensen bezoekwerk. Kortom bezig met omzien naar elkaar.

Onderhoud

Voor het schoonhouden van het kerkgebouw en bijruimtes is een aantal mensen actief. Wekelijks wordt deze taak in koppels van twee uitgevoerd.

Kosterwerkzaamheden zijn ondergebracht bij een groep vrijwillige kosters, die volgens een rooster bij toerbeurt hun kosterstaak vervullen.

De tuin rondom de kerk moet ook worden onderhouden. Grasmaaien, snoeien kortom de tuin in een nette staat houden. Ook voor deze werkzaamheden is een groepje vrijwilligers actief.

Kerkblad

Het samenvoegen van het kerkblad. Nadat dit gedrukt is moet het in elkaar worden gezet en geniet. Hiervoor zijn maandelijks en aantal gemeenteleden in de weer.

Bezorgen van het kerkblad. Ook dit maandelijks terug kerend werk wordt gedaan door een team van vrijwilligers.

Financiën

Als er financiële acties worden gehouden, te denken valt aan Solidariteitskas, Eindejaarscollecte en Actie Kerkbalans, moeten mensen “langs de deuren”.

Niet het leukste werk, maar ook dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dus als we over medewerkers praten zien we al snel een grote groep die op de een of andere wijze mee werkt.