Luister naar het verhaal van de Wijzen

De goed bezochte eerste dienst van het nieuwe jaar, op zondag 7 januari 2018, draaide om de Wijzen uit het Oosten. Geheel passend, want het was de zondag van Epifanie. Die heet ook wel Driekoningen of De verschijning van de Heer.  Voorganger dominee Vroukje Dees-Hinten uit Westdorpe vertelde ook een mooi verhaal voor de kinderen. Wil je weten hoe dat liep dan moet je hier klikken. Dan hoor je ook hoe de rest van de dienst verliep.

De orde van dienst: Orgelspel Welkom Stil gebed. Openingslied Psalm 72: 1 en 3. Bemoediging en drempelgebed. Zingen Psalm  72: 5 en 7. Kyriegebed. Glorialied 505. Gebed om de Heilige Geest en gebed van de zondag . Verhaal voor de kinderen over de kinderen uit het Oosten. Lectorlezing Jesaja  60: 1-7. Lied 475. Lezing:   Mattheüs  2: 1-23. Lied    516 . Uitleg en verkondiging. Lied 468. Dankzegging en voorbede. Stil gebed en Onze Vader. Inzameling van de gaven. Lied 518 : 1, 2 en 3. Heenzending en zegen + gezongen Amen

Na afloop bleven velen nog een poos in de kerk voor een gesprek onder het genot van koffie of thee en desgewenst een koekje.

 

 

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.