Liefdegaven

Collectebestemmingen in julie an augustus 

3 juli KIA India : Onderwijs geeft kinderen kans

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.

10 juli Kia: perspectief mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren.

17 juli: Eigen gebruik

24 juli: Eigen gebruik

31 juli : Stichting Leergeld WalcherenDeze stichting biedt hulp aan kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten!. In het afgelopen jaar zijn kinderen vooral geholpen met laptops zodat ze de online lessen op school konden volgen. Fietsen zijn ook veel verstrekt, deze zijn nodig zodat ze met vriendjes mee kunnen doen en naar zwemles of een sportclub te gaan.

7 augustus: Kledingbank Walcheren

14 augustus : KIA Egypte-De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto “veranderen kan”. Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk; het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.


21 augustus: Kinderclub Happy Day

De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goed aan onze eigen kinderclub. Daar wordt altijd een Bijbelverhaal verteld, terwijl de kinderen ook werkjes maken. Alle aanwezigen krijgen altijd een cadeautje mee. De club komt sinds 16 jaar maandelijks op vrijdag bijeen in de kerk van Nieuwland en loopt nog altijd prima.


28 augustus:  Speelgoedbank Zeeland

De speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij de gezinnen met kinderen die met armoede hebben te kampen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.