Dankdienst Lia de Keuning

 

Klik hier voor het beluisteren van de dankdienst voor het leven van Lia de Keuning
10 september 1956 – 11 april 2020

Vrijdag 17 april 2020, 13 uur

Uitvaartcentrum de Voorzorg, Vlissingen

Pascal Handschin, voorganger

Binnenkomst

Lia wordt binnengedragen

Muziek: Lopen op het water, Elise Mannah

Opening

Woord van welkom

Votum en Groet

Onze hulp is in de naam van God de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat van wat zijn hand ooit begon;
Genade en vrede door God de vader,
en door zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen

Gebed

Heer onze God, wij komen tot U en ons hart is verdeeld:
wij geloven in uw macht over dood en leven
en wij zijn verslagen over wat de dood teweegbracht;
wij zijn dankbaar voor wat ons gegeven is
en wij zijn verbijsterd om wat ons is ontnomen;
wij willen aanvaarden wat ons overkwam en wij zijn opstandig
tegen wat inbreuk maakt op ons geluk.

Wij roepen U aan, Heer onze God:
houd ons vast, richt ons op, voeg ons hart tezamen
in de gedachtenis van uw goedheid,
in de verwachting van uw toekomst –
dat bidden wij in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Herdenking

Gedicht en foto’s door Cora

Muziek: Goodbye’s the saddest word, Celine Dion

Brief van Laura

Muziek: Ik zal er zijn, Sela

Herdenking door Jasper

Herdenking door vrienden

Meditatie

Schriftlezing: Psalm 91 (zie onder)

Overdenking

Herdenking

Herdenking en foto’s door Jan jr.

Muziek: Nuvole Bianche, Ludovico Einaudi

Herdenking door Jan sr.

Muziek: Lichtstad met uw paarlen poorten.

Afsluiting

Gebed 4

Zegenbede voor de weg naar de begraafplaats

Moge de weg je zeggen: Volg me maar. Moge de ster je zeggen: Richt je vaart op mij. Moge de grond je zeggen: Bezaai me. Moge het water je zeggen: Drink me. Moge het vuur je zeggen: Warme je. Moge de boom je zeggen: Schuil in mijn schaduw. Moge de vrucht je zeggen: Pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vind: en dreigt te verdrinken, als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in een nacht zonder sterren, als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,

dan moge de Stem je zeggen: Wees niet bang. Ik zal er zijn.

(Frans Cromphout sj)

Uitgeleide

Muziek: Lopen op het water, Elise Mannah 5

Op de begraafplaats

Geloofsbelijdenis (Apostolicum)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald in het rijk de doods, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 6

Toespraak bij het neerlaten van de kist

Onze Vader

Zegen

De Heer zegene en behoede u, Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u, Hij wende zijn gelaat naar u toe en geve u vrede. 7

Psalm 91

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

12Hun handen zullen je dragen,

je voet zul je niet stoten aan een steen.

13Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15Roep je mij aan, ik geef antwoord,

in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,

16je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’ 8

 

Het blijkt bij wet verboden om een erehaag te vormen voor Lia Zwemer, voorafgaand aan de teraardebestelling in Nieuw- en Sint Joosland.

De redactie kreeg hierover de volgende melding: ,,Wat wij bedoeld hadden als erehaag voor de uitvaart van Lia in ons dorp, blijkt in de regelgeving rond het corona-virus een “samenscholing” te zijn waar de overheid een forse boete op kan zetten. Het vormen van een erehaag is uitgesloten, Het is bij wet verboden (Noodverordening) en kan dus NIET plaats vinden. Het is niet anders. Uiteraard houden we ons hier aan en vragen jullie dat ook te doen! We rekenen op jullie begrip.”

Jan Zwemer j.zwemer@icloud.com

De afscheidsdienstdienst is vanaf 13.00 uur te volgen via Stream synergy.icu/monutaklein/1369

Hieronder het bericht van overlijden

Aan de gemeente wordt het volgende meegedeeld:

Op Stille Zaterdag is in haar Heer en Heiland ontslapen:

Cornelia Maatje Zwemer-de Keuning

Nieuw- en Sint Joosland 10 september 1956 – Nieuw- en Sint Joosland 11 april 2020

Lia zag uit naar het leven na dit leven, zo schreef Jan na haar overlijden: ,,Lia verlangde, haar gehele leven al, maar zeker de afgelopen maanden, intensief ernaar om bij haar Heiland te zijn. We hebben er veel en intensief over gesproken, gebeden, gedeeld, gezongen en elkaar in Zijn naam gezegend. Te midden van de kinderen en mij is ze vanavond om 18.30 uur ont-slapen. Ze is Thuis.”

De uitvaart van Lia en de dankdienst voor haar leven zijn op vrijdag 17 april. In verband met de coronacrisis gebeurt dat in besloten kring

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.