Kranslegging

De inwoners van Nieuw- en Sint Joosland die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden op vrijdag 5 november 2021 herdacht. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse plechtigheid waarbij de leerlingen van groep 7 en 8 van samenwerkingsschool voor basisonderwijs De Lonneboot een krans leggen bij het oorlogsmonument op de begraafplaats aan de

Oude Dijk.

Deze plechtigheid vindt plaats in het kader van het project “Adopteer een Monument”, een landelijk initiatief van de Stichting Februari 1941. Het project is gestart in 1987.

Het programma luidt als volgt:
Om 13.45 uur verzamelen de kinderen zich bij de begraafplaats. Hierna stellen zij zich op bij het monument.
Na het in acht nemen van 1 minuut stilte wordt de Last Post geblazen door een lid van O.N.D.A./ Nieuw- en Sint Joosland.
De kinderen leggen vervolgens een krans bij het monument. Daarna krijgen genodigden en belangstellenden de gelegenheid om een krans of bloemen te leggen. De plechtigheid wordt rond 14.00 uur  beëindigd.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.