Kerstochtend

Kerstochtend

We zingen vooraf vanaf 9.50 uur de volgende liederen
496 : 1 en 3 Een ster ging op uit Israël
478: 1, en 4 Komt verwondert u hier mensen
487: 1 en 3 Eer zij God in onze dagen
477: 1 en 2 Komt allen tezamen

Liturgie Eredienst Kerstochtend
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuw- en Sint Joosland
25 december 2022, 10 uur

Liturgie:
Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Quem pastores Laudavere” Vanaf Beamer
Votum en groet
Gebed van de Zondag
Lezing: Jesaja 52, 7-10
Psalm 98 vanaf de Beamer

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Het kerstverhaal voor de kinderen
Pianospel Sijbrand
Lezing I: Hebreeën 1, 1-12
Orgel
Lezing II: Johannes 1, 1-14
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Hoor de engelen zingen de eer” vanaf Beamer
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.