Kerstochtend

Kerstochtend Protestantse emeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuw- en Sint Joosland
25 december 2021, 10.00 uur

Liturgie:

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Quem pastores Laudavere” Vanaf Beamer
Votum en groet
Gebed van de Zondag
Lezing: Jesaja 52, 7-10
Psalm 98 vanaf de Beamer

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Het kerstverhaal voor de kinderen
Pianospel Sijbrand
Lezing I: Hebreeën 1, 1-12
Orgel
Lezing II: Johannes 1, 1-14
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Collecten
Zingen Slotlied “Hoor de engelen zingen de eer” vanaf Beamer
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.