Kerstochtend

Liturgie Eredienst kerstochtend
Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuw- en Sint Joosland
25 december 2023 aan vang 10 uur

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Er is uit ’s werelds duistere wolken” (NLB 482, coupletten 1 en 3)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Midden in de winternacht” (NLB 486, coupletten 1 en 2)
Lezing Jesaja 52, 7-10
Zingen “Ondanks Winter sneeuw en ijs” (NLB 486, coupletten 3 en 4)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Zing een nieuw lied voor God de Heere” (NLB 98, coupletten 1, 2 en 4)

DIENST VAN HET WOORD
Zingen “Komt ons in diepe nacht ter ore” (NLB 489, couplet 1)
Gebed om de geest
Moment voor de kinderen
Zingen Kinderen en gemeente: Er is een kindeke geboren op aard (Op Toonhoogte 405)
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Hebreeën 1, 1-6
Orgel
Lezing II: Johannes 1, 1 t/m 14
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Zingen “Vanwaar zijt Gij gekomen?” (NLB 494, alle coupletten)
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Zingen: “Onze Vader in de Hemel” (NLB 371)
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Komt allen tezamen” (NLB 477 coupletten 1,4 en 5)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.