Kerstnacht

Kerstnachtviering PKN Nieuwland-Ritthem
Kerk Ritthem, 24 december 2023, 22h00

m.m.v. Muziekvereniging Onda Ritthem
Organist: Arnold Dingemanse
Voorganger: ds. Pascal Handschin

MUZIEK DOOR ONDA

INTOCHT

WELKOM

ZINGEN “IN DE NACHT GEKOMEN”

VOTUM EN GROET

ZINGEN “ER IS EEN ROOS ONTLOKEN”

GEBED

ZINGEN GLORIALIED: “PRIJS DE HEER DIE HERDERS PRIJZEN”

LEZING I: JESAJA 8, 23B-9,7

ZINGEN “STILLE NACHT, HEILIGE NACHT” NLB 483

HLEZING KERSTVERHAAL LUCAS 2, 1-20. (ONDERBROKEN DOOR ZINGEN “ERE ZIJ GOD”)

ZINGEN “WIJ STAAN AAN EEN KRIBBE”

OVERDENKING

MUZIEK (ONDA)

DANKGEBED EN VOORBEDEN

ZINGEN PSALM 96

GEDICHT

ZINGEN SLOTLIED “HOOR, DE ENGELEN ZINGEN DE EER”

ZEGEN

ORGEL

Reacties plaatsen is niet mogelijk.