Kerstmis koud of warm?

Het kerstfeest voor 55-plussers in de kerk van Nieuwland is geslaagd te noemen. Dertig mensen namen er op dinsdag 12 december aan deel. Zoals altijd waren er ook nu ook diverse mensen van andere kerkgemeenten aanwezig.

De bijeenkomst werd begonnen met het zingen van Nu zijt wellekome. Daarna volgde gebed. Daarin kwam ook het tragische ongeluk aan de orde dat zich  ’s morgens had voorgedaan bij Ritthem. Twee kinderen kwamen om. Ook werd gebeden voor de mensen die door ziekten of andere oorzaken tegen hun zin niet aanwezig konden zijn.

Vervolgens werd in alle rust gegeten van salade, broodjes en fruit toe. Met dank aan Wilma, Crin, Heleen en Ina. Er was ruim de tijd voor onderlinge gesprekken.

Schilderij Govert Flinck

Ina Hoebeke zong na het afruimen van de maaltijd onder begeleiding van keyboard het lied ‘Licht in de nacht, een ster schijnt in de wolken’. Dat is de bewerking in de bundel Opwekking van het beroemde ‘Minuit Chrétien’.  Daarna was er  samenzang: De herdertjes lagen bij nachte.

Kerststal in het portaal

Nadat mevrouw J. van Eenennaam het kerstevangelie voorlas uit Lukas 2, de verzen 1 tm 18, sprak ondergetekende over het thema ‘Is Christus in de winter geboren of in de zomer?’ We denken vaak dat het ’s winters gebeurde. Dat komt doordat we Kerstmis vieren in december en er allerlei kerstkaarten en schilderijen zijn die winterse omstandigheden doen vermoeden. ‘Denk ook aan liederen als ‘Midden in de winternacht ging de hemel open’, ‘De witte vlokjes zweven’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem kwamen’. In het laatste gaat het over sneeuw, hagel en de rijm die op de daken lag. In Vlaanderen wordt zelfs gezongen: ‘de Schelde was toevervrozen’ (ja, dat woord staat er echt).

In de toespraak kwam ook aan de orde dat de geboorteplek Bethlehem heel bijzonder is. Hier kwamen de pelgrims lammeren kopen, die ze als offer gebruikten bij het bezoek aan de tempel in Jeruzalem. Jezus kwam uitgerekend daar ter wereld. Ook hij ging naar Jeruzalem. De laatste keer als het Lam Gods. Oftewel: Zijn wieg was een kribbe, Zijn kroon was een kruis. Dat zongen we ook met het lied In Bethlehems stal, lag Christus de Heer,

Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten met het gedicht U wordt door ons verwacht van Ina Hoebeke, die dat zelf voordroeg.

Na een pauze met heerlijke chocolaadjes werd het feest afgesloten. Dat gebeurde met het zingen van  het lied Heerlijk klonk het lied der Eng’len, het dankgebed door Ina Hoebeke en het lied Vervuld van uw zegen.

Opnieuw voor herhaling vatbaar.  Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

 

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.