Kerkorganisatie kwijnt weg

OUD GASTEL – Een groot deel van de gemeenten binnen de Classis Delta van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) dreigt op termijn te verdwijnen doordat kerkenraden en colleges van diakenen en kerkrentmeesters niet meer te bemensen zijn. Dat voorspelt Foort Groenleer in een interview met redacteur Margreeth Ernens van onze classicale* website gelovenindedalta.nl

Groenleer is voorzitter van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (kortweg CCBB Delta). Dat college houdt  toezicht op de gemeenten en diaconieën. Dat gebeurt vooral om financiële problemen vroegtijdig te signaleren en erover met de gemeenten in gesprek te gaan. Het doel is een financieel gezonde huishouding. De beoordeling van de begrotingen en jaarrekeningen is daarbij een belangrijk instrument. Groenleer ondervindt zelf ook de gevolgen van het gebrek aan nieuwe vrijwilligers. Want ook voor CCBB Delta is niemand te krijgen.

Dominee Van der Maas foto Jan Zwemer

De personele tekorten kwamen ook ter sprake tijdens de vergadering die de classis dinsdagavond 20 september 2022 hield in Nieuwerkerk. Classispredikant Arie van der Maas vertelde dat nog maar 35 van de 172 gemeenten beschikt over een voltijds predikant en een voltallige kerkenraad.  In de overige gemeenten is de toestand minder rooskleurig of zelfs vrijwel hopeloos. Onze gemeenten behoren tot de groep die voorlopig nog genoeg kerkenraadsleden heeft na de fusie per 1 januari. Maar de toekomst is ongewis. De vraag dringt zich op of we de kerk op termijn net anders moeten organiseren. Tegelijk duidelijk dat vrijwel overal meerdere predikanten meerdere gemeenten bedienen. Dat proces lijkt niet te keren, integendeel.
Wim Staat

Klik hier voor verslag classis
Klik hier voor verhaal Foort Groenleer

Klik hier voor verhaal Foort Groenleer https://www.gelovenindedelta.nl/nijpend-tekort-aan-menskracht-nekt-kerkenwerk/

Reacties plaatsen is niet mogelijk.