Kerkenraad

Predikant

Ds. Pascal Handschin.
Veersesingel 154, 4332TE Middelburg.
pascal.handschin@mtsmail.org

Kerkenraden

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen

Christiaan van Mourik (preses en jeugdouderling)
Rinke Dellebeke-van Hell
John de Pagter
Kees  Simons
Wim Staat

Diakenen
Dita Mulder-Tempelman
Thea Mulder-Osté
Wilma de Ridder
Lien Osté-de Visser (scriba) Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem. 0118-461565 scribaritthem@zeelandnet.nl

Kerkrentmeesters
Elizabeth de Haan-Roelse (ouderling-kerkrentmeester, vertegenwoordiging Classis Delta en preekvoorziening)
Peter Osté (ouderling-kerkrentmeester)
Pedro van Sluijs (kerkrentmeester)