Kerkenraad

Predikant

Ds. Pascal Handschin.
Veersesingel 154, 4332TE Middelburg.
pascal.handschin@mtsmail.org

Kerkenraden

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Ritthem bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen
John de Pagter (preses)
Kees  Simons
Rinke Dellebeke-van Hell

Diakenen

Thea Mulder-Osté
Lien Osté (scriba) Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem. 0118-461565 scribaritthem@zeelandnet.nl

Kerkrentmeesters
Peter Osté (ouderling-kerkrentmeester)

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen:
Christiaan van Mourik (preses en jeugdouderling)
Jan Zwemer (scriba) Quarleshavenstraat 19 4339 BW Nieuw- en Sint Joosland 06-13193999 scribanieuwland@gmail.com
Wim Staat (coördinatie pastoraat en publiciteit )

Diakenen
Arco Jacobse
Dita Mulder
Wilma de Ridder

Kerkrentmeesters
Elizabeth de Haan-Roelse (ouderling-kerkrentmeester  ,vertegenwoordiging Classis Delta en preekvoorziening Nieuw- en Sint Joosland)
Pedro van Sluijs (kerkrentmeester)