Bij de diensten

Bij de diensten van oktober 2021

De herfst is inmiddels begonnen. Dat is in de kerk geen aftakeling, maar eerder een nieuw begin, een intensivering van het kerkenwerk na een kalmere zomer. Nu des te meer, nu er weer meer mogelijk is na anderhalf jaar van uiterste soberte in de kerk en het kerkelijk leven. De kerkelijke kleur is nog steeds groen! Die van leven en overvloed, van vrucht dragen. Zonder tegenbericht (zie weekbrief) kunt u weer gewoon naar de kerk komen zonder aanmelding vooraf. We ontmoeten elkaar na de diensten met wat te drinken. Er is weer contact. Een beetje afstand houden en voorzichtigheid blijft nog wel. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook dat is broeder- en zuster-liefde.

Op 3 oktober verwelkomen we Ds. Rob Poesiat uit Koudekerke. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 10: 1-16. Jezus predikt een hoge moraal. Dat valt ons niet mee. Kinderen stelt Hij ten voorbeeld. Wil je -als zij- Zijn zegen ontvangen?

Op 10 Oktober gaat Ds. B. de Haan uit Nieuwland voor. Markus 10 : 17-31 staat op het rooster. Naar Gods bedoeling leven. Jezus toont opnieuw dat het niet eenvoudig is. Maar wat zijn Gods mogelijkheden als wij falen?

Op 17 oktober begroeten we Ds. Vroukje Dees uit Westdorpe. Op het rooster Marcus 10: 32-45. De angst slaat ons om het hart. Kan het wel goed aflopen? Er worden overmoedige vragen gesteld en overmoedige antwoorden gegeven. Wat weten we helemaal over hoe het zal aflopen, toen, en nu?

Op 24 oktober vieren we Heilig Avondmaal en onze predikant Ds. Pascal Handschin gaat daarin voor. In brood en wijn mogen we ons door de Heer zelf aangeraakt weten, we mogen Hem ontvangen.

Marcus 10: 46-52 staat op het rooster. Als je nood hebt, hoef je niet stil te blijven. Tot God mag je het uitschreeuwen: dát is geloof dat redt. Durf je jezelf te laten horen?

Op 31 oktober is er een bijzondere dienst! Altijd verrassend! Het oecumenisch rooster geeft  Marcus 12: 18-27. Met onmogelijke vragen wordt je als gelovige soms op de proef gesteld, net als Jezus overkwam. Kennen we de macht van God wel? Je mag op Hem vertrouwen!

De opmerkingen bij de Bijbelgedeelten zijn voor persoonlijke overweging.

Goede zondagen gewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

BIJ DE DIENSTEN van november 2021

November is altijd een bijzondere maand in de Kerk: tegen het einde van het kerkelijk jaar staat ook de eindigheid van het aardse leven centraal, maar tevens de eeuwigheid bij God én de eindtijd. Op één november viert de aloude Kerk “Allerheiligen”, een belangrijk feest. Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus – naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap – bij God in de hemel zijn opgenomen.

Er zijn ook Protestantse kerken waarin rond 1 november de namen genoemd worden van de overleden gemeenteleden. Bij ons gebeurt dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wat ook een goede mogelijkheid is. Ook buiten de kerk heeft men tegenwoordig in november aandacht voor de sterfelijkheid en dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar men heeft dan vaak meer aandacht voor de duistere kant daarvan: spoken die men probeert te verjagen met lichtjes (pompoenen en lampions) en door ze na te bootsen (verkleedpartijen). Wij houden ons aan Jezus Christus, hét Licht, die ons nabij is in leven en sterven. Dat is troostvol.

Zondag 7 november
de 8e zondag van de herfst gaat onze voormalige predikant Ds. Elly Bouman – nu met emeritaat – voor. Op het oecumenisch rooster staat Marcus 12: 28-34. Wat vraagt God van ons?

14 november
Gaat onze voormalig predikant ds Harold Oechies – nu in Bilthoven – voor. Op het oecumenisch rooster staat Marcus 12: 38 – 13: 2. Wat is het allemaal waard?

Op 21 november vieren we Eeuwigheids zondag oftewel de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Bij uitzondering zullen er twee diensten na elkaar zijn, eerst in Nieuwland daarna in Ritthem. Ds. Pascal gaat daarin voor. Nabestaanden kunnen gedenken in de kerk waar hun dierbare meestal naar toe ging of waar vanuit hij of zij is begraven.  De kaarsen worden ontstoken voor hen. Voor ieder die we gedenken in het Licht van de opstanding. Op het oecumenisch rooster staat Marcus 13: 14-27. Iets vreselijks zal gebeuren. Dit roept veel vragen op. Maar ook: Christus zal komen met zijn reddende engelen. Troost.

28 november 1e zondag van de Advent
met de naam: Ad te, Domine, levavi. Dit is: Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. We vieren dat de duisternis gaat wijken! Ds. Pascal gaat voor. Op het oecumenisch rooster staat Lucas 21: 25-31. Wat zijn de tekenen? Zie je ze al?

De lezingen en de woorden erbij zijn ter overweging.

Goede zondagen gewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse