Bij de diensten

BIJ DE DIENSTEN van september

Het is nog enkele weken zomer in deze maand.  De kerk telt de weken vanaf het laatste feest: Trinitatis, alsof dat feest almaar blijft voortduren… En eigenlijk is dat ook zo. God in zijn volheid: Vader, Zoon en Geest is altijd met ons. Dat maakt blij -diep van binnen- ook al is er van alles mis om ons heen.

5 September, 14e zondag na Trinitatis. Ds. van der Zeeuw, baptistenpredikant uit Middelburg zal voor ons voorgaan. Op het oecumenisch rooster staat Marcus 8: 27 – 9: 1 vermeld. Wat denk je over Jezus? Wie is Hij voor je? Wat heb je over voor je leven? Pittige vragen, pittige antwoorden.

12 september gaat Ds. Tineke Don uit Souburg gaat voor. Op het oecumenisch rooster Marcus 9 (9): 14-29. Jezus is baas over welke duistere macht dan ook. Geloof je dat (24)? En bidt je erom (29)?

19 september Ds. Pascal zal de dienst leiden. Op het oecumenisch rooster staat Marcus 9: 30-37. Omarm een kind: het mag bij je horen. Omarm je Jezus, dan omarm je God. Dan hoor je bij elkaar.

26 september Startzondag: markering van dat we dóór zullen gaan als gemeente! Marcus 9: 38-50 staat op het rooster. Zelfs als je Christus niet echt kent blijk je wonderen te kunnen doen, kun je het goede uitdelen. Pas op dat je elkaar niet geringschat.

Een uitstapje naar een onbekende feestdag die ook op het rooster staat: woensdag 29 september Dag van Michaël en alle engelen:Jozua 5 : 13-15 We spreken er niet vaak over, maar velen kennen de realiteit van engelen in hun leven. Zoals in Jozua moeten we hen eren als boden van God, die ons en onze kinderen met Hem verbinden. Zie ook Matt. 18 : 1-11.

Goede vieringen toegewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

Bij de diensten van oktober 2021

De herfst is inmiddels begonnen. Dat is in de kerk geen aftakeling, maar eerder een nieuw begin, een intensivering van het kerkenwerk na een kalmere zomer. Nu des te meer, nu er weer meer mogelijk is na anderhalf jaar van uiterste soberte in de kerk en het kerkelijk leven. De kerkelijke kleur is nog steeds groen! Die van leven en overvloed, van vrucht dragen. Zonder tegenbericht (zie weekbrief) kunt u weer gewoon naar de kerk komen zonder aanmelding vooraf. We ontmoeten elkaar na de diensten met wat te drinken. Er is weer contact. Een beetje afstand houden en voorzichtigheid blijft nog wel. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook dat is broeder- en zuster-liefde.

Op 3 oktober verwelkomen we Ds. Rob Poesiat uit Koudekerke. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 10: 1-16. Jezus predikt een hoge moraal. Dat valt ons niet mee. Kinderen stelt Hij ten voorbeeld. Wil je -als zij- Zijn zegen ontvangen?

Op 10 Oktober gaat Ds. B. de Haan uit Nieuwland voor. Markus 10 : 17-31 staat op het rooster. Naar Gods bedoeling leven. Jezus toont opnieuw dat het niet eenvoudig is. Maar wat zijn Gods mogelijkheden als wij falen?

Op 17 oktober begroeten we Ds. Vroukje Dees uit Westdorpe. Op het rooster Marcus 10: 32-45. De angst slaat ons om het hart. Kan het wel goed aflopen? Er worden overmoedige vragen gesteld en overmoedige antwoorden gegeven. Wat weten we helemaal over hoe het zal aflopen, toen, en nu?

Op 24 oktober vieren we Heilig Avondmaal en onze predikant Ds. Pascal Handschin gaat daarin voor. In brood en wijn mogen we ons door de Heer zelf aangeraakt weten, we mogen Hem ontvangen.

Marcus 10: 46-52 staat op het rooster. Als je nood hebt, hoef je niet stil te blijven. Tot God mag je het uitschreeuwen: dát is geloof dat redt. Durf je jezelf te laten horen?

Op 31 oktober is er een bijzondere dienst! Altijd verrassend! Het oecumenisch rooster geeft  Marcus 12: 18-27. Met onmogelijke vragen wordt je als gelovige soms op de proef gesteld, net als Jezus overkwam. Kennen we de macht van God wel? Je mag op Hem vertrouwen!

De opmerkingen bij de Bijbelgedeelten zijn voor persoonlijke overweging.

Goede zondagen gewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse