Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 is dit jaar anders verlopen dan gebruikelijk. U heeft bij de informatiebrief geen antwoordstrook ontvangen wat uw bijdrage zal zijn voor het jaar 2021. In deze coronatijd is het voor ons allemaal fijn dat we niet te veel aan de deur moeten komen. Daarom hebben wij gevraagd uw bijdrage over te maken op de manier zoals u dat ook vorig jaar heeft gedaan. Wij hopen en vertrouwen op uw financiële bijdragen die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de kerk in onze dorpen. Het is bemoedigend dat wij de eerste bijdragen voor het nieuwe jaar al hebben mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Reacties plaatsen is niet mogelijk.