Kerk op zaterdag

Op zaterdag 4 september was het in en rond de kerk van Nieuwland een drukte van belang. Buiten zag je vooral kinderen die zich vermaakten op speeltoestellen of meededen aan lopend ringrijden.

Binnen was het publiek een stuk minder jeugdig. Zoals verwacht trokken de activiteiten daar vooral oudere bezoekers. Zij bewonderden de paeremessen en ander houtsnijwerk van Ko de Visser. Daaronder was ook het met engelengeduld gemaakte miniatuur van molen en kerk in een walnoot.

René Hoebeke vertelde over zijn komende boek over de geschiedenis van het dorp. Hij had ook enkele foto’s bij zich van plekjes op het dorp die nu niet meer herkenbaar zijn. Dat leverde veel gespreksstof op. Dat laatste gold ook voor het lijstje met Nieuwlandse woorden onder de titel ’Zo spraken de purikken’.

Langs de wanden stonden schilderijen van Margreet en Nol Tasma en bij de bar konden mensen elkaar ontmoeten. Het kostersechtpaar Jaap en Wilma de Ridder schonk daar koffie en thee. Zodoende was het een heel gezellig samenzijn.

Dank aan iedereen die hieraan meewerkte.

Misschien is het een goed idee om volgend jaar bij leven en welzijn tijdens hget dorpsfeest opnieuw dergelijke activiteiten te houden en dan op een wat grotere schaal. Ik gooi het maar in de groep.

W.S.

Raadsels oplossen tijdens culturele middag in de kerk
Reacties plaatsen is niet mogelijk.