Jonge kerk…

Welke rol kan de kerk in onze dorpen spelen in de toekomst? Dat is één van de grote vragen waarvoor we staan. Die komen ook aan de orde in de startmaand. Tijdens de startzondag op 17 september stonden dromen centraal naar aanleiding van de zin: Oude mensen zullen dromen en jonge mensen zullen visoenen zien” uit Joël 3.

Dromen is van jong en oud, zo bleek tijdens het gesprek na de inleidende overweging van dominee Pascal Handschin.  Dromen kunnen prettig zijn, maar ze bestaan ook in de vorm van nachtmerries. Je bent blij wanneer je dan ontwaakt. Overal in onze omgeving sluiten kerken. Recente voorbeelden in de buurt zijn Vlissingen, Middelburg, Lewedorp en’s Heerenhoek. Het sluiten van een kerkgebouw waaraan je gehecht bent is een nachtmerrie voor  betrokken gemeenteleden.

Gelukkig zijn onze beide kerken open, waarin wij om en om samenkom om onze zondachtenddiensten te houden. Het aantal samenkomsten is de laatste jaren zelfs toegenomen. Eens in de maand is er een Ritthem een interkerkelijke zangdienst, die veel belangstelling trekt. En in Nieuwland is onlangs weer een door jongeren georganiseerde avonddienst gehouden. Waarschijnlijk komen er meer. Bovendien is er maandelijks een kerkdienst in de Binnenhaven, die wordt georganiseerd door onze gemeente. Tenslotte is er om de week op maandag een gebedssamenkomst in de kerk van Nieuwland.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die oude spreuk is in het bijzonder van toepassing op de kerk. Wij hebben in dit verband niet te  mopperen. De kindernevendienst leidt bij voorbeeld een bloeiend bestaan. Tijdens startzondag is afscheid genomen van kinderen die intussen de nevendienst zijn ontgroeid. Heleen Lokker sprak hen toe. Dominee Handschin bedankte Elvira Wondergem voor haar jarenlange inzet voor de nevendienst. Ook Ingrid Jacobse en Martine Osté hebben hun werk hiervoor intussen gestaakt. Dank ook voor alle energie die jullie staken in de kindernevendienst.

Intussen is er ook voor oudere jeugd aandacht in de kerk. Sinds enkele jaren leidt Christiaan van Mourik de jongerenkerk, die samenvalt met de diensten in Ritthem. Hij maakte zondag bekend dat de groep wordt gesplitst. Eén keer per maand is er een samenkomst voor de 13-minners en één keer voor de 13-plussers.

Sinds enige tijd zijn er maandelijks bijeenkomsten voor jongeren rond de 20 jaar. Deze Receive-samenkomsten trekken 10 tot 15 jongeren. De aanwezigen bespreken een Bijbelgedeelte en lunchen met elkaar  Sarah en Christiaan van Mourik hebben de leiding. Eén keer per maand is er op woensdagmiddag in Nieuwland een bijeenkomst voor 55+-plussers. Momenteel wordt daar het boek ‘Het lichaam van Christus’ besproken. Ook op deze bijeenkomsten wordt er geluncht en Margreet Tasma merkte op dat 55-minners ook welkom zijn.

Tenslotte kwam ook de dorpstuin aan de orde, die steeds meer vorm begint te krijgen. Sarah van Mourik zei dat zo de verwezenlijking van deen droom van haar en Jan Zwemer in zicht komt. Ze sprak de wens (in dit geval ‘visioen’) uit dat de dorpstuin een zaak van het hele dorp zal blijven, ongeacht de achtergrond van de inwoners.  

Zo’n oogst aan activiteiten in een kleine gemeente stemt tot dankbaarheid. Wij hoeven ons verder geen zorgen te maken over de toekomst. Jezus zelf beloofde immers dat Hij met ons zal zijn tot aan de voltooiing van de wereld.

In het boekje Van U is de toekomst van de landelijke kerk staat heel toepasselijk het vierde couplet van 978 afgedrukt:
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
WPS

foto: Margreeth Ernens-Abrahamse

Reacties plaatsen is niet mogelijk.