Je hoeft niet bang te zijn

Muziekgroep G-sleutel

In de kerk van Nieuwland werd zondag 12 november een aangepaste dienst gehouden. Het thema daarvan was ‘Je hoeft niet bang te zijn’. Pieter-Johan Meerveld leidde de dienst. Hij is lid van de Ontmoetingskerk in Middelburg. Medewerkenden aan de dienst kwamen trouwens uit een bonte verzameling van geloofsgemeenschappen. Allemaal met één doel: het samen eren van onze Schepper en Verlosser.

Collecteren aan het eind van de dienst

Meerveld sprak  over de storm op het Meer van Galilea die door Jezus werd gestild. Onder begeleiding van muziekgroep De G-sleutel en het kerkorgel werden enthousiast bekende liederen gezongen. Alles verliep heel gemoedelijk en vooral ook spontaan. Crina Baas verzorgde de koffie en thee bij binnenkomst van de medewerkenden. Na afloop schonk ze, geassisteerd door Ineke Minheere dezelfde dranken voor de mensen die gezellig na bleven praten.

Dergelijke diensten staan open voor iedereen. Daarom de oproep aan jij die dit leest om er ook eens een te bezoeken.  De volgende in Nieuwland is nog ver weg, maar kan al in je nieuwe agenda: zondag 7 oktober, aanvang 14.30 uur. Voorganger dominee Rob Poesiat uit Koudekerke. Mondharmonicagroep De Krekels uit Westkapelle zal muzikale medewerking verlenen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.