Jaarrekening 2017 Kerkbeheer PG Ritthem

Jaarrekening Kerkbeheer 2017 Ritthem
 
  begrotingrekeningrekening
 201720172016
Baten   
 Opbrengsten uit bezittingen €       1.200 €       2.392 €       1.112
 Bijdragen gemeenteleden €     25.950 €     28.498 €     30.496
 Subsidies en overige bijdragen van derden €           900 €       4.682 €       7.625
Totaal baten €     28.050 €     35.572 €     39.233
    
Lasten   
    
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €     12.500 €       5.975 €     21.459
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €           500 €       1.100 €       1.161
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €       2.180 €       2.085 €       2.151
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €       6.390 €     19.577 €     12.902
 Salarissen (koster, organist e.d.) €           900 €           874 €           948
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €           690 €           720 €           670
 Lasten overige eigendommen en inventarissen €           350 €       1.180 €           667
Totaal lasten €     23.510 €     31.511 €     39.958
    
Resultaat (baten – lasten) €       4.540 €       4.061 €          725-
    
Reacties plaatsen is niet mogelijk.