Jaarrekening 2020 kerkbeheer PG Ritthem

 
 
 BegrotingRekeningRekening
202020202019
Baten
Opbrengsten onroerende zaken1.0009811.378
Opbrengsten uit rente101216
Opbrengsten vrijwillige bijdragen, collecten, giften24.90027.17127.520
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen4.6004.9654.938
Totaal baten30.51033.12933.852
Lasten
Kosten kerkelijke gebouwen4.6504.0379.682
Kosten inventarissen6004.808368
Afschrijvingen onroerende zaken740740740
Pastoraat (predikant en gastvoorgangers)19.90019.30719.091
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten1.000348950
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen2.0751.9551.854
Salarissen en vergoedingen (organist e.d.)900590760
Kosten beheer en administratie460691427
Bankkosten200175186
Totaal lasten30.52532.65134.058
Resultaat baten – lasten-15478-206
Onttrekking bestemmingsreserves005.450
Toevoeging aan bestemmingsreserves-5.600-5.965-5.938
Resultaat algemene reserve-5.615-5.487-694
Reacties plaatsen is niet mogelijk.