Jaarrekening 2020 Kerkbeheer PG Nieuw- en Sint Joosland

Anbi Jaarrekening 2020 Nieuw en Sint Joosland

Baten                                                    begroting             rekening               rekening

                                                               2020                      2020                      2019

Opbrengsten uit bezittingen             1050                      465                         1395

Bijdragen gemeenteleden                38400                    34380                    33510

Opbrengsten uit subsidies en

bijdragen                                              –                              –                              –

Incidentiele baten                                30000                    1000                      18000

Totaal Baten                                       69450                    35845                    52905

Lasten

Bestedingen Pastoraat

(en kerkelijk werkers)                         30748                    31441                    42463

Bestedingen kerkdiensten                750                        845                         873

Bijdragen organen binnen de kerk  3150                      2328                      2477

Lasten kerkelijke gebouwen             36450                    15592                    6829

Salarissen en vergoedingen            2300                      2130                      2605

Lasten beheer en administratie       2000                      1684                      1410

Lasten overige eigendommen                                         –                              –

Incidentiele lasten                                              –                              –                              –

Totaal lasten                                       75398                    54020                    56657

Resultaat verslagjaar                      -5948                     -18175                   -3752

Reacties plaatsen is niet mogelijk.