Jaarrekening 2017 diaconie PG Ritthem

Jaarrekening 2017 Diaconie Ritthem
  begrotingrekeningrekening
 201720172016
baten   
 Opbrengsten uit bezittingen €       1.300 €        600 €    1.260
 Bijdragen gemeenteleden €       2.800 €    2.595 €    3.404
    
Totaal baten €       4.100 €    3.195 €    4.664
    
lasten   
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €       2.400 €    2.483 €    3.156
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €                – €             – €             –
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €       1.150 €        864 €    1.200
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €           350 €        244 €        306
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €                – €              – €              –
 Salarissen (koster, organist e.d.) €                – €             – €             –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €           200 €        232 €        254
    
Totaal lasten €       4.100 €    3.823 €    4.916
    
Resultaat (baten – lasten) €                – €       628- €       252-
Reacties plaatsen is niet mogelijk.