Voedselbank en Matthëus

De notenoogst van eigen boom (15 kilo) voor de Voedselbank!

11 november. Dan is het Sint Maarten, de heiligendag van op 11 november* 397 in Frankrijk overleden Martinus van Tours. Die wordt nog altijd herdacht omwille van het feit dat hij de helft van zijn jas aan een bedelaar gaf. De hele jas weggeven kon niet, omdat de helft ervan Romeins staatseigendom was. Niettemin wordt zijn daad gezien in het licht

Deel van de opbrengst in Ritthem

van wat er staat in vers 36 van Mattheüs 25: Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.

In vers 35 gaat het over het voeden van mensen die honger lijden. Dus was het heel toepasselijk dat onze kerken zaterdag 11 november open stonden. Je kon er etenswaren afgeven voor de Voedselbank. Ook kleding was welkom. Die gaat naar de Kledingbank.

Hierbij enkele foto’s van de actie in 2017. Wie alsnog iets wil bijdragen kan altijd nog wat storten.

Diaconie Ritthem NL60RABO0349324700

Diaconie Nieuw- en Sint Joosland NL66RABO0303852143

*Het is natuurlijk geen toeval dat de Dag van de Mantelzorg op 10 november valt. Precies één dag dus voor die van de mantelzorger uit de Middeleeuwen.

In Ritthem werd er ook koffie geschonken

In Nieuwland werden bezoekers naar de consistorie verwezen omdat in de kerkzaal een mannenkoor kerstliederen oefende .

Reacties plaatsen is niet mogelijk.