Hulp Oekraïne

WEMELDINGE – ‘Bidden en het goede doen’. In een ‘Oekraïne-brief’ (1 maart 2022) aan predikanten, kerkenraden en kerkelijk werkers spreekt onze classispredikant ds Arie van der Maas zijn verontrusting uit over de oorlog in Oekraïne. ,,Onthutst en met grote zorgen voor wat verder nog komen zal, hebben we de afgelopen dagen de Russische inval in Oekraïne zich voor onze ogen zien voltrekken. Schokkende beelden van verwoestingen in steden, mensen in schuilkelders en op de vlucht, mannen, vrouwen, kinderen die afscheid nemen van elkaar, niet wetend of ze elkaar ooit nog zullen zien.’’ Hij roept dan ook op om als gemeente na te gaan wat er kan worden gedaan voor vluchtelingen.

In zijn corona-brieven citeerde hij een keer Dietrich Bonhoeffer over de kern waar het in kerk en geloof op aankomt als bijna al het andere wegvalt of minder belangrijk wordt: Bidden en het goede doen. ,,We gaan ook nu onder bijzondere omstandigheden op weg naar Pasen’’, zo schrijft hij. Hij haalt daarbij lied 997:4 (Liedboek 2013) aan:

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

In zijn brief merkt ds Van der Maas op dat ook in kerken en gemeenten afgelopen zondag een donkere toon overheerste. Op wat een vreugdevolle zondag had kunnen zijn vanwege het wegvallen van veel coronabeperkingen, klonk nu nadrukkelijk het ‘Heer ontferm U’ in lied en gebed. ,,We bidden om vrede, om kracht, om troost en bijstand voor het volk van Oekraïne. We bidden om ieder mogelijk inzicht bij wereldleiders dat een omkeer ten goede kan brengen.’’ Lied 997:2 past bij de verschrikkelijke situatie in Oekraïne:

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

HULP AAN VLUCHTELINGEN

Omdat nog niet duidelijk is wanneer en in welke aantallen er Oekraïense vluchtelingen in Nederland zullen worden opgevangen, doet ds Van der Maas een oproep aan de gemeenten om alvast na te denken en te overleggen over wat er kan worden gedaan. ,,Als voorbereiding van de opvang van vluchtelingen en ook voor noodhulp aan vluchtelingen en oorlogsslachtoffers die er nu al zijn in het oorlogsgebied kunt u zich als gemeente inzetten.’’ Daarbij is het volgens ds Van der Maas belangrijk om goed te kijken naar andere kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties en particuliere initiatieven of daarbij kan worden aangesloten of kunnen worden ondersteund. ,,Bundeling van krachten is in de gegeven omstandigheden belangrijk.’’ (zie ook bericht op landelijke site: Wat kun je doen voor Oekraïne)

In Zeeland is tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 ervaring opgedaan om vanuit de kerken en gemeenten samen te werken met GGD, Veiligheidsregio en COA. Er was toen onder meer professionele en vrijwillige inzet voor geestelijke ondersteuning in nood-opvanglocaties. De organisatie daarvan liep via GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten), een werkgroep van de Raad van Kerken in Zeeland. Zij hebben ook nu lijnen met Veiligheidsregio om te overleggen waar mogelijk hulp mogelijk is.

FINANCIËLE HULP

Kerkinactie werkt met Giro 555, de Samenwerkende Hulp Organisaties. Langs die lijn of rechtstreeks via Kerkinactie kan financiële noodhulp aan vluchtelingen en oorlogsslachtoffers worden ingezameld en doorgegeven aan lokale kerken en hulporganisaties. (Zie ook bericht Kerk in Actie: Start noodhulp Oekraïne)

INFORMATIE DELEN

Het is goed om in de komende weken elkaar als kerken en gemeenten op de hoogte te houden van initiatieven en ontwikkelingen. Ds Van der Maas belooft dat hij via rondzendbrieven de gemeenten in de classis Delta zal informeren. Hij vraagt tevens informatie door te geven en te delen over wat gemeenten doen in het licht van wat nu gaande is in Oekraïne en Europa. Dat kunt u sturen naar gelovenindedelta@gmail.com, zodat het op de website van de classis Delta en sociale media terecht komt. ,,Zo kunnen we informatie delen en wellicht ook anderen inspireren.’’

bron: www.gelovenindedelta.nl

Reacties plaatsen is niet mogelijk.