Hoe vitaal is onze gemeente?

Zondag 3 maart beginnen we de eredienst anders dan anders: u wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek (enquête) naar de vitaliteit van onze gemeente. Daar beginnen we die zondag de dienst mee om 10.00 uur en om ± 10.20 uur zetten we de dienst voort zoals we dat gewend zijn.

Waarom doen we als gemeente mee aan dit onderzoek?

Op vraag van onze landelijke kerk PKN voert de Protestantse Theologische Universiteit (PTHU) een proef (pilot) uit om een aansprekend onderzoek vanuit Australia toepasbaar te maken op de Nederlandse kerkelijke situatie.

De kern van het onderzoek zit al in de naam: Vitaliteit voor kerken. De hedendaagse kerken ondergaan veel veranderingen en de resultaten van dit onderzoek helpen bij het sturing geven aan deze veranderingen. De kerkenraden van PG Ritthem en PG Nieuw- en Sint Joosland zitten volop in dit veranderingsproces en stellen zich de vraag hoe deze sturing inhoud en vorm te geven.

Het onderzoek wat PTHU ons aanbiedt gaat ons daarbij helpen. Immers, centrale vragen bij het onderzoek zijn:

  • Wat zijn onze toekomstmogelijkheden als gemeente ?
  • Hoe kunnen wij op een vruchtbare manier kerk-zijn ?
  • Wat voor verlangens leven er onder onze gemeente leden, doopleden en andere bezoekers ?

Nadere informatie hierover: zie https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/

Als gemeenten hebben we ons verbonden aan dit initiatief en participeren we participeren in dit onderzoek. Het is belangrijk om deze enquête te zien als een stap van luisteren naar elkaar. Van het resultaat van dit onderzoek ontvangen we een uitgebreid verslag wat ons informatie geeft over het behouden en vergroten van de vitaliteit van onze gemeentes.

Praktisch: De “enquêtezondag” is 3 maart. De dienst onder leiding van onze oud-predikant Elly Bouman. Van de ouderling van dienst krijgt u bij het begin van de dienst informatie wat de bedoeling is van de enquête en hij geeft ook instructie. De kinderen gaan dan naar de kindernevendienst en de jongeren gaan aan de slag met een eigen enquête onder leiding van Arjen en Christiaan.

We gaan ervan uit dat iedereen meedoet, uiteraard is het niet verplicht om mee te doen. Na afloop van de dienst drinken we koffie met elkaar. Bij de uitgang en tijdens het koffiedrinken worden de ingevulde enquêteformulieren ingenomen (door Wim en Corry). Desgewenst (en bij uitzondering) kan de enquête online worden ingevuld (door bijv. thuisluisteraars) of kan de enquête aan huis worden aangereikt (en opgehaald) – aansturing ligt bij Jan Zwemer. De onderzoeksgegevens zijn geanonimiseerd, alleen dan kunnen de gegevens worden gebruikt.

Voor de zomer 2019 (waarschijnlijk medio mei) krijgen we een uitgebreide rapportage over de bevindingen van het onderzoek. De verwachting is dat we hiermee meer zicht hebben op de behoeftes en verlangens van onze (doop)leden van de gemeente met het oog op de toekomst van de kerk.

Naast onze gemeente wordt op datzelfde moment onderzoek gedaan in 30 andere gemeenten in Nederland (uit diverse kerken), alle met de vraag naar meer informatie vanuit de gemeente om sturing te geven aan een hedendaags kerk-zijn. De kerkenraad zal de uitkomsten van het onderzoek presenteren op een gemeenteavond waarschijnlijk in het najaar 2019 en dat samen met voorstellen tot verdere gemeentevorming.

Jan Zwemer

scriba en lokale onderzoeksleider Vitaliteit voor kerken in NL

scribanieuwland@gmail.com  06-13193999

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.