Hoe verder na corona?


WESTKAPELLE – Alle kerkleden zijn welkom op de bijeenkomst over de vraag hoe we als gemeenten zullen functioneren na corona, die de Ring Walcheren van Classis Delta woensdag 10 november 2021 houdt in de Moriakerk aan de Markt in Westkapelle. Deze begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.15 is er al een inloop met koffie en thee.

Onze classispredikant dominee Arie van der Maas geeft een presentatie over dit thema. Corona hakte diep in het kerkelijk leven. Noodgedwongen moesten allerlei dingen anders. Onder dergelijke omstandigheden is het erg moeilijk om bij elkaar betrokken te blijven in de gemeente. Maar deze tijd biedt ook kansen om als kerk in de samenleving zichtbaar te zijn en te blijven. Wat zal de toekomst voor ons gemeenten brengen?

De landelijk kerk publiceerde over dit thema de visienota  van U is de toekomst . Elementen daaruit zijn verwerkt in de brochure  kerk na corona  met als  subthema Hef op uw hoofden,  poorten wijd (Psalm  24). Dominee Van der Maas zal daar op ingaan.

Het programma is als volgt:

  • Deze isvanaf 19.15 uur met koffie en thee.
  • Opening. Deze is om 19.30 uur door de protestantse gemeenschap  Westkapelle met een korte presentatie wat het betekent kerk te zijn in het dorp.
  • Gemeente zijn na corona . 19.50 Inleiding door onze classispredikant ds Arie van der Maas  

 Ca 20.45 uur PAUZE

  • 21.00 Verwerking van het onderwerp
  • 21.35  Diversen. Indien daar nog tijd voor is wordt er een rondje langs de gemeenten gehouden om elkaar deelgenoot te maken van zaken die we met elkaar willen delen.
  • 21.45 uur Afsluiting. Daarna is er gelegenheid is om met elkaar na te praten/
De kerkenraadsleden van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem vergaderen 19 juli 2020 op ruime afstand van elkaar in de kerk van Nieuwland. Enkele leden waren afwezig. foto Willem Staat
Reacties plaatsen is niet mogelijk.