Hillcrest

Hillcrest Aids Centre

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij de gemeenteleden die in ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Elke gemeente heeft daartoe eigen rituelen. Bijna overal wordt op die bijzondere zondag een kaars ontstoken voor elk overleden gemeentelid.

Bij Hillcrest Aids Centre bestaat ook zo’n dag van herdenken. Op 1 december van elk jaar worden alle mensen die overleden zijn in de respite unit herdacht. Niet zomaar een dag want 1 december is Wereld Aids dag, een dag van wereldwijd herdenken.

Wij, het bestuur van Stichting Zulu Aid, waren daar bij in 2019. Een indrukwekkende bijeenkomst met toespraken, met muziek en een koor, gevormd door de verzorgenden van de respite unit. Uit de liederen klonken woorden van hoop en vertrouwen. In dat vertrouwen werd voor ieder mens die het leven los moest laten vanwege AIDS een lichtje ontstoken.

Die hoop en het vertrouwen dat God ons in ons leven, maar ook in de dood, niet loslaat is ook zichtbaar in de respite unit zelf. Na een overlijden in de respite unit, wordt de overledene uitgedragen via de deur van hoop. Een deur met een kruis wat ons herinnert aan het lijden en sterven van Christus. De regenboog is het teken van hoop en herinnert ons aan de belofte van God dat Hij deze wereld en alles wat daarop leeft niet loslaat. Het rode ‘aidslintje’ is het internationale symbool voor solidariteit met mensen met hiv of aids. Het beeld van de donkere man staat voor Nelson Mandela, de man die Zuid Afrika en de wereld hoop bracht. Verder zijn kleurige bloemen zichtbaar.

Op het terrein van Hillcrest Aids Centre bevindt zich ook een “memory wall”. Een muur met de namen van alle mensen die op de loop der tijd in de respite unit gestorven zijn aan AIDS. De gedachte achter deze indrukwekkende muur van namen is mooi: ook al ben je niet meer hier, jouw naam blijft zichtbaar aanwezig zodat we je niet vergeten.

Hillcrest Aids Centre doet alles wat binnen zijn bereik ligt voor de meest kwetsbare mensen in de direct omgeving. Dat gebeurt op basis van onvoorwaardelijk liefde met als grote voorbeeld Jezus Christus.
Met groot respect en waardering ondersteunen wij hun werk graag.

Annemarie Stern, voorzitter Stichting Zulu Aid

Reacties plaatsen is niet mogelijk.