Hillcrest Aids Centre.

Op Witte Donderdag was ik te gast in Ritthem om de sobere maaltijd bij te wonen. Mooi dat er zo veel mensen waren gekomen. De maaltijd was eigenlijk al het begin van de viering van Witte Donderdag. Tijdens de maaltijd mocht ik weer een aspect van Hillcrest Aids Centre uitlichten, waarbij foto’s soms meer zeggen dan woorden.

Ik had gekozen om het verhaal van de grannies te vertellen. Het stadje Hillcrest ligt in de omgeving van de ”vallei van de duizend heuvels”. Het is een gebied ter grootte van de provincie Utrecht. In dat gebied wonen de grannies, de oma’s die voor hun kleinkinderen moeten zorgen omdat de generatie daartussen is weggevallen door AIDS. Dat is moeilijk want vele kleinkinderen zijn getraumatiseerd en de grannies hebben zelf ook hun eigen kinderen zien sterven. Daarnaast is het leven hard en leven vele grannies aan de rand van armoede. Ze vormen vaak kleine gemeenschappen, zodat ze elkaar tot steun kunnen zijn. Ze bemoedigen elkaar en delen hun zorgen. Daarbij biedt Hillcrest Aids Centre hulp aan zo’n 2000 grannies.

Met een regelmaat worden de gemeenschappen bezocht en wordt medische zorg geboden. Voorlichting en advies op het gebied van AIDS horen daarbij. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om betaald werk te verrichten en zo te voorzien in eigen inkomen. Prachtige voorbeelden zijn te noemen.

Zo’n 300 vrouwen maken de prachtige sieraden en andere artikelen van kralen. Hillcrest verkoopt deze artikelen in haar eigen winkel en ook wij verkopen dit alles graag op (kerst)markten zodat de productie gaande blijft.

Vanuit het centrum worden vrouwen naailes aangeboden zodat zij hun eigen kleding kunnen maken, maar ook kleding maken voor de verkoop.

Vrouwen worden gestimuleerd om een eigen moestuin aan te leggen zodat ze zelfvoorzienend zijn voor gezond voedsel, maar ook inkomsten genereren uit verkoop van de groenten uit hun tuin. Wij mochten deze vrouwen al eens bezoeken. Opvallend is hun trots en waardigheid. Hun gastvrijheid en het vanzelfsprekend delen van het weinige wat ze hadden. Zij vertelden dan ook hoe belangrijk het was dat ze steun kregen van Hillcrest Aids Centre, dat ze niet alleen gelaten werden en dat ze de kansen kregen om – met een steuntje in de rug – zelf voor hun inkomen te zorgen

Helaas heeft corona ook in Zuid Afrika veel teweeg gebracht. Het toerisme viel weg, de verkoop in het buitenland (b.v. Nederland) lag stil, dus de productie van sieraden stagneerde. Het antwoord van Hillcrest Aids Centre was het aanbieden van voedselpakketten.

Op dit moment voltrekt nu een ramp in de omgeving vanwege heftige regenval, enorme wateroverlast en aardverschuivingen. Hillcrest Aids Centre zelf is gespaard gebleven, maar in de directe omgeving is er chaos, onzekerheid en rouw om verlies van naasten. Naast het “gewone werk” binnen het centrum wordt alles wat binnen het bereik ligt gedaan om de kwetsbaren in de vallei van de duizend heuvels hulp en steun te bieden.

Vanuit Nederland bieden wij (Stichting Zulu Aid) extra financiële steun. Daarnaast gedenken we de toch al kwetsbare mensen in dit getroffen gebied en de helpers in ons gebed.

Annemarie Stern

Reacties plaatsen is niet mogelijk.