Hill Crest helpt kinderen

door Annemarie Stern
Naast de noodzakelijke aandacht voor de zorg van vandaag, waaronder die voor   doodzieke mensen in de respite unit, het creëren van inkomen voor kansarmen, het voorzien van voedsel door het stimuleren van aanleg en onderhouden van moestuinen en het uitdelen van voedselpakketten  in deze tijden van grote nood is er ook oog voor de toekomst.

Zeker in Zuid Afrika is het zeer bepalend op welke plek je wordt geboren. Als jouw wieg staat in een huis van een welvarend gezin, dan zijn jouw kansen op een goed bestaan veel ruimer dan dat jouw wieg stond in een huis van armoede en problemen. En in het achterland van Durban en Hillcrest wonen heel veel mensen in armoede. Onder hen zijn dus ook veel kinderen die nauwelijks kansen krijgen om zich te ontplooien.
Het Hillcrest Aids Centre ontwikkelt programma’s om kansarme kinderen te stimuleren naar school te gaan, een vak te leren, hun talenten te benutten,  maar vooral ook om te leven met respect voor de medemens. Het in acht nemen van   normen en waarden dus.
Dat laatste is niet vanzelfsprekend. Durban is hoofdstad van Kwa Zulu Natal. Een provincie waarin van oudsher de Zulu cultuur nadrukkelijk aanwezig is. Een cultuur van krijgers en een samenleving waarin de oude gebruiken en waarden nog steeds levend zijn. Daarnaast gelden ook de wetten en de waarden van vandaag. Op kansarme plekken zoals daar in Kwa Zulu Natal is de werkloosheid groot. De spanningen die dat oplevert leiden ook tot veel  (huiselijk) geweld groot. Als de mannen werk hebben kan dat op grote afstand van huis zijn. Ze zijn dan wekenlang weg. Behalve het verdiende geld nemen ze soms ook het HIV-infectie mee naar huis. Dit alles is niet het goede voorbeeld voor de kinderen en jonge mensen.

Wat stelt Hillcrest Aids Centre hier tegenover? Vanuit het centrum worden 2500 grannies gesteund in de zorg voor hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Deze kinderen gaan ook naar school en er worden jaarlijks sportkampen georganiseerd. Op school is ook ruimte voor dans en expressie.  Tijdens het sporten gaat het niet alleen om de sportprestatie op zich, maar ook om wederzijds respect. Bij middelbaar onderwijs is het respectvol omgaan met elkaar en bespreekbaar maken wat grensoverschrijdend gedrag kan betekenen voor de ander van nog groter belang.
Sinds twee jaar kort biedt Hillcrest aan met name jonge mensen computerlessen aan. Dat verhoogt de kansen op een baan. Stichting Zulu Aid en Kerk in Actie steunen dit programma. Kerk in Actie meldde onlangs de steun de komende twee jaar te continueren. Daar kan Stichting Zulu Aid alleen maar dankbaar voor zijn.

Annemarie Stern is voorzitter van Stichting Zulu Aid)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.