Het begin…


Met instemming en enthousiasme, ook van de omwonenden kan begonnen worden met het aanleggen van een dorpstuin rond de kerk van Nieuwland. Tot nu is er € 6.512,25 bij elkaar gebracht. 
Een deel van het huidige gazon wordt tuin, een tuin in drie onderscheiden delen: tuin van geloof, tuin van hoop en een tuin van liefde. Het wordt een aantrekkelijke groene ontmoetingsplek voor alle Nieuwlanders en onze gasten. De wildgroei aan groen achter de muziektent is weg..
Dat is het begin ……


Reacties plaatsen is niet mogelijk.