Help kinderen

Kerk in Actie houdt van maandag 20 t/m zaterdag 25 november voor het vierde jaar haar landelijke huis-aan-huiscollecte. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de kinderen in Oekraïne.
Op heel Walcheren gaan ruim 300 collectanten op pad om geld op te halen voor dit collectedoel.  Ook in onze gemeente zijn collectanten actief. Wij wensen hen succes!
Geef met een ruim hart voor kinderen in Oekraïne!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.