Hartverwarmend

Wij zijn dokter Ponten heel dankbaar omdat hij de patiënten oproept om bij zijn afscheid geen cadeaus te geven, maar in plaats daarvan een bijdrage te storten voor de dorpstuin rond de kerk van Nieuwland. Wij waren al heel blij met de steun die er tot nu toe binnen kwam, maar de actie van dokter Ponten is een welkome steun in de rug.

Bij dit afscheid denken we terug aan de tijd dat hij nog in Nieuwland woonde in het huis waar nu de familie Westeneng verblijft. De arts bezocht toen samen met zijn vrouw en zoons als leden van onze gemeenten diensten in onze kerk. Na 38 jaar komt er een eind aan een druk arbeidzaam leven, waarin hij bijna alle dorpsgenoten voorbij zag komen. Vanaf deze plaats zegen en alle goeds toegewenst op jullie verdere levenspad.

Uw bijdrage is welkom op de speciale rekening NL73ABNA0114000824 t.n.v. J. C. Ponten. Omschrijving: dorpstuin.  De afscheidsreceptie is op donderdag 1 december van 18-21 uur in de schouwburg aan het Molenwater in Middelburg. Wie de receptie wil bezoeken wordt verzocht zich per e-mail aan te melden via afscheidjcponten@gmail.com

Werkgroep dorpstuin


Reacties plaatsen is niet mogelijk.