Goede Vrijdag

Liturgische viering op de Goede Vrijdag
Kerk Ritthem
Vrijdag 7 april 2023, 19:30
Voorganger dominee Pascal Handschin

ORDE VAN DIENST
De kerk wordt betreden in stilte

Als de voorganger opstaat gaan allen staan
Gedenk, o God van genade,
al uw daden van ontferming
en strek uw zegenende armen uit
over ons en over al die mensen
voor wie uw eigen Zoon
de pijnen heeft doorstaan,
verwerping, vernedering, verlatenheid,
tot in de diepste diepten.
Door Hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Orgelspel: Koraal ‘Herzlich tut mich verlangen’ van J.S. Bach

DREMPELGEBED
Zingen “Hoor mijn stem, Heer” (NLB 293)
Allen gaan zitten

AANROEPING
Lezing: Jesaja 53
Zingen Psalm 22 (NLB 22; 1 en 8)
Kyriegebed
Zingen Psalm 22 (NLB 22; 11,12,13)

Lezing: Hosea 6; 1-6
Zingen “Hier zwijgt het hoge denken” (NLB 581, alle coupletten)

VERKONDIGING
Orgelspel – ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’ van S. Karg-Elert
Lezing Marcus 14, 43 t/m 52
Zingen “Zie de mens die in zijn lijden” (NLB 586, 1)
Lezing Marcus 14, 53 t/m 72
Zingen NLB NLB 586, 2 en 3
Lezing Marcus 15, 1 t/m 15
Zingen NLB NLB 586, 4
Lezing Marcus 15, 16 t/m 39
Orgelspel – Adagio uit Symfonie No. 3 van Louis Vierne
Lezing Marcus 15, 40 t/m 47
Zingen “O lichaam van het woord” (NLB 589, alle coupletten)
Overdenking
Orgelspel – ‘Choral Dorien’ van J. Alain

GEBEDEN
Zingen “Jezus, leven van ons leven ” (NLB 575, coupletten 1,2,4 en 6)
Dankgebed en voorbeden

ZENDING
Allen gaan staan
Zingen “O Heer wees met uw kerk” (NLB 591, alle coupletten)
Ga heen in vrede!
Aan God alleen de eer.

De kerk wordt in stilte verlaten

Reacties plaatsen is niet mogelijk.