Goede Vrijdag

Liturgische Viering op Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april 2022
Dorpskerk Ritthem, 19:30 uur
Voorganger is dominee Pascal Handschin

De Dienst begint in Stilte

Als de voorganger opstaat gaan allen staan

Opening

Verborgen God,

een mens in dodelijke verlatenheid,

een Man van smarten

stelt Gij ons tot levensteken.

Wij bidden U omwille van zijn lijden:

sterk ons in het geloof

dat Gij ons niet alleen laat,

dat wij ons kunnen verlaten op U

bij alles wat ons overkomt,

vandaag en tot het einde van onze dagen.

Amen.

Drempelgebed

Aanroeping

Gebed

Zingen Psalm 22, NLB 22; coupletten 1 en 8

Moment van Stilte

Lezing: Hosea 6, 1-6

Zingen Psalm 22, NLB 22; coupletten 11en 12

Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus

Lezing: Johannes 18, 1-18

Orgel

Variatie psalm 22

(Anthoni van Noordt, 1619 -1675)

Lezing: Johannes 18, 19-40

Zingen Gezang 582, alle coupletten

Lezing Johannes 19, 1-22

Orgel

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

(J.S. Bach 1685 -1750)

Lezing: Johannes 19, 23-42

Zingen Gezang 589, alle coupletten

Overdenking

Gebeden

Zingen Gezang 858, alle coupletten

Dankgebed en voorbeden

Orgel

Hertzlich tut mich verlangen

( J.P. Kirnberger 1721 -1783)

Wegzending

allen gaan staan

Zingen gezang 590, coupletten 1,4 en 5

Ga heen in vrede!

Aan God alleen de eer.

Wij verlaten de kerk in Stilte

Reacties plaatsen is niet mogelijk.