Goed doen

Van de gezamenlijke diaconie

Collectebestemmingen augustus 2021

Collecte 15 augustus KIA zending voor Pakistan
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Collecte 22 augustus Kledingbank Walcheren
De kledingbank verstrekt gratis kleding aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. De voorziening bestaat nu 9 jaar en sindsdien zijn al meer dan 9000 klanten ontvangen waarvan ongeveer de helft kinderen zijn van onder de 18 jaar. Dit houdt in dat er al meer dan 15.500 kledingpakketten zijn uitgedeeld.
De kledingbank wordt draaiende gehouden door middel van ongeveer 100 vrijwilligers.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.