Glas in lood

Tijdelijk doorzichtige ramen, een vreemd gezicht…

Het is dan zo ver: Het glas in lood van het onderste gedeelte van onze kerkramen, dat in zeer slechte staat is, is uit de raamkozijnen gehaald worden en opnieuw worden “verlood” – zo heet dat in vaktermen.

Wanneer u dit leest zullen de onderste ramen aan de zon-kant-zuid-zijde en aan de voorzijde verwijderd zijn.

De gerestaureerde ramen zullen na enkele maanden teruggeplaatst worden, voorzien van verloding en roede-versteviging. We hebben het dan alleen over de teruggeplaatste ramen. De overige ramen moeten dan nog wel voorzien worden van restauratie-verloding en roedeversteviging.

U zult begrijpen dat deze werkzaamheden een kostbare zaak zal zijn en ook ongerief zal veroorzaken. Maar…daardoor kunnen de glazen niet meer bollen en wegzakken en kunnen deze weer jarenlang mee!

Groet, Nol Tasma

Herstel was hard nodig

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.