Glas-in-lood ramen zijn terug

Op 19 februari zijn de gerenoveerde onderste delen van de glas-in-loodramen weer teruggehangen in de  Eben Haëzererk van Nieuw- en Sint Joosland.

Het herstel van deze in slechte staat verkerende ramen is voor het grootste deel bekostigd met de opbrengsten van de wintermarkten van de afgelopen jaren en  extra collectes. De opbrengsten hiervan dekken echter nog niet alle kosten van het herstel.

De ramen zijn opnieuw ‘verlood’, zoals dat heet in vaktermen. Bovendien zijn de roeden verstevigd. Na

het herstel, dat veel vlotter verliep dan verwacht, wachten andere delen, die er minder slecht aan toe zijn. Maar eer die worden aangepakt zullen we eerst moeten sparen.

Nogmaals dank aan allen die bijdroegen aan het herstel van de ramen die nu zijn teruggehangen. Ze kunnen weer heel lang mee!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.