Gesprekskring 55

De volgende 2 bijeenkomsten hopen we weer samen te komen.
Woensdag, 13 maart lezen we hfdst.15: „Over Liefde”: Al sprak ik de talen van alle
mensen en die van de engelen, maar ik had de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan
een dreunende gong of een schelle cimbaal” 1 Kor.13:1.
Woensdag, 10 april: de laatste les van ons boekje: hfdst.16: „Het juichende
lichaam”: „Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren
honderdvierenveertigduizend mensen die Zijn naam en die van Zijn Vader op hun
voorhoofd hadden….Openb.14:1.
We beginnen weer gezellig met een verzorgde lunch om 13.00 uur op de Korteweg
nr. 3 onder leiding van Nol en Margreet

Reacties plaatsen is niet mogelijk.