Gemeente-groei-groep

Woensdag, 10 januari j.l. zijn we met een vernieuwde groep van 11 personen (eerder leerhuis) begonnen met het boekje “De hoop die in ons leeft” – met ondertitel “Jezus volgen in een verwarrende tijd” n.a.v. de Eerste brief aan Petrus.

Na de kennismaking (via onze sleutels) volgde een plezierige ontmoeting met gesprek over “Wie is Petrus”n.a.v. te volgen punten uit het boekje.

We noemden wat we in deze kring hoopten te ontvangen en wat we zouden kunnen geven: gemeenschap; het samen delen van je geloof en herkenning en bemoediging van elkaar.

Na gezamenlijk gebed hebben we afgesproken, woensdag, 14 februari a.s. om 14.00 uur weer op de gastvrije Korteweg 3 aanwezig hopen te zijn.

We zullen dan het 2e hoofdstuk: “Wij zijn vreemdelingen” bespreken.

Volgende bijeenkomsten zijn (onder voorbehoud) steeds op de 2e woensdag in de maand.

Nol en Margreet Tasma

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.