Geloofsgesprekskring55+

Na een lange tijd, dat we niet bij elkaar gekomen zijn, hopen we 9 februari a.s. weer
samen te komen (op gepaste afstand) in het huis van Elizabeth en Bouke.

De gedachten gaan uit naar het “samen vieren” met een High Tea, en dat we tijdens
het samen vieren onze belevingen in de afgelopen tijd met elkaar mogen delen.
“De tafel is groot genoeg” is het onderwerp , dat we zouden behandelen, hfdst.2.
We zullen deze middag dan ook zitten rond de tafel, die ook groot genoeg is!

Deze middag zullen we beginnen om 15.00 uur!
Het zou mooi zijn als ieder iets lekkers meeneemt voor de High Tea en meldt dat
dan graag bij Margreet en Nol.

Mocht het vanwege de coronaregels toch geen doorgang mogen vinden wordt
iedereen daarvan in kennis gesteld!
Met een vriendelijke groet, Nol en Margreet

Reacties plaatsen is niet mogelijk.