Geloofsgesprekskring 55+

We waren blij elkaar weer te kunnen/mogen ontmoeten op 27 juli j.l. We hebben een “rondje trugkieke” gedaan, hoe we de afgelopen 1,5 jaar beleefd hebben. Bij ieder was de belangrijkste (o.a.) ervaring dat we “de gemeenschap” gemist hebben. Zowel met onze groep als met onze kerk. Goed om deze diverse ervaringen met elkaar te delen! De naam “gemeente-groei-groep” veranderen we in “geloofsgesprekskring 55+”!

Klinkt beter!

Besloten dat we proberen niet te veel zijpaadjes te betreden bij het gesprek over het betreffende hoofdstuk uit het boek: “Dit is mijn lichaam” dat altijd goed uitgewerkt is, en waar we ons goed op kunnen voorbereiden.

We houden de bijeenkomsten onder leiding van Nol en Margreet bij Bouke en Elizabeth op Korteweg 3; iedere 2e woensdagmiddag van de maand van 14.00 uur-16.00 uur.
De eerstvolgende middag hopen we op 13 okt. ’21 weer samen te komen!
Nol en Margreet Tasma

Reacties plaatsen is niet mogelijk.